Närspelshelg 4-5/6 kl 13:00-16:00

900 kr Inklusive moms

Att i början av säsongen lägga en helg med träning på närspel kommer göra gott för din golf under året. Vi kommer jobba med alla delar inom närspelet och du kommer få med dig övningar för att du ska fortsätta utveckla ditt närspel.

 

Coronainformation: Vi lever fortfarande, i skrivande stund, i en pandemi och för att vi ska undvika att smitta har vi valt att ha max 8 deltagare i gruppen. Skulle intresset visa sig vara större kommer vi dela in gruppen i två stycken mindre grupper.