Banan i god kondition

Banan håller redan en god kvalitet tycker många och det är roligt att höra.
Lite info om banan, vi har justerat sand mängden i våra bunkrar vilket visade sig
att vi har fyllt på med sand i en del bunkrar.
Gångvägen från tee 16 till tee 17 har iordningställts, vi har lagt ner mycket tid under
våren med att justera och bytt ut en del spridare för att säkra upp en god täckning
av våra spelytor.
Våra fairways har blivit gödslade under veckan, när värmen dyker upp igen så kommer
vi ha riktigt bra fairways.
Hur går det med hål 17 tänker ni, blir det några bunkrar.
Vi arbetar i banutvecklingsgruppen med frågan och det har prio 1.
Jag har gjort ett förslag men det är inte taget, det är viktigt att dom inte kommer att
skymma sikten till green. Med tanke på att vi tog bort kullen.
Vi kommer också att färdigställa nya röd tee på hål 3.
En liten uppmaning till alla när ni har varit i bunkern försök att släta till ytan efter er
med klubban eller foten, det blir så mycket trevligare för den som kommer efter.
Just nu så krattar vi bunkrarna 6 dagar i veckan.
Vi har börjat gå ner i klipphöjd på våra greener, för att uppnå bra bollrull.
Vad är då bra bollrull, bollen ska hålla linjen, inte hoppa och lagom snabbt exempelvis
10 på stimpen har vi kommit fram till.

Till sist idag gör jag min 25-åriga arbetsdag på Skerike Golfbana, vem vet det kanske
blir 25 år till.
Ta hand om er och spela mycket golf.

Robert

Banchef