Ett relativt kort par fyra hål- De svårigheter som finns från tee är inte hamna bakom träden på vänstersida, har du en över 210m i carry med drivern så kan du sikta mot trädet som står mitt på fairway.
Greenen består av två platåer där den lägre platån ligger längst bak på greenen i övrigt ett väldigt snällt hål.