Kanske ett av de lättare utslagen på banan, det enda som kan ställa till det är bunkern på vänster sidan. Andra slaget är inte det heller väldigt svårt, du kan hålla mer höger än vad du tror. Inspelet slås mot en green som består av två platåer annars är det inga större bekymmer.