Skerikes signaturhål? En häftig och utmanande par 4 som kan spelas på många olika sätt. Välj en kortare klubba och lägg dig till vänster om den stora dammen eller ta fram drivern och slå över dammen för att lämna en kortare pitch kvar in mot green. Slår du riktigt långt och kan skruva bollen något till höger från tee så kanske du till och med kan nå upp på green!

Väl framme vid green så är det inga större konstigheter. Den bakre platån är högre än den främre vilket gör de bakre flaggplaceringarna något mer utmanande.