Ett par 5 hål som slingrar sig fram där både utslag och ibland även inspel kan vara något blinda. Från gul tee så ser du inte den del av fairway ditt utslag är tänkt att landa på. Ta sikte mittemellan det ensamma trädet till vänster och det större ensamma trädet till höger. Har du slagit en kanondrive och vill gå för green redan på 2:a slaget så spelas även det slaget i blindo. Se till att vara extra säker på att gruppen framför har gått av green innan du tar sikte något till vänster om träddungen. Det lurar vatten både till vänster, bakom och höger om green så missa hellre kort än långt på det här hålet. Den bakre övre platån är oftast lite mer svårläst än den nedre främre platån.