Den enklaste vägen är att hålla till vänster om fairwaybunkern för att få ett relativt lätt inspel. För den som har en carry över 210m kan man slå över bunkern eller till och med höger om bunkern. Desto längre carry du har desto mer höger kan du hålla.

Vid inspelet så var noggrann med att välja rätt klubba för att hamna på rätt platå för lättare puttar