Ett långt hål men inte så många svårigheter från tee. Svårigheterna kommer vid inspelet samt på greenen som har 3 etager.

Vid inspelet ska du passa dig för greenens vänstersida som sluttar från greenytan och du kan få en riktigt klurig chip tillbaka upp mot greenen. Ligger du höger på fairway och måste slå över trädet som vaktar greenens högra sida var säker på att du tar en klubba som räcker över.
Det är bättre att slå bollen kort