Banutvecklingsgrupp

Skall tillsammans med Skerike GKs banchef planera och genomföra klubbens städdagar under vår och höst.
Upprätta och utveckla en utvecklingsplan för Skerike GKs banor, träningsområden och fastigheter
Gruppen skall ta fram en lista och prioritera arbeten som kan/skall genomföras av ideella krafter samt delegera ansvaret till en person. Personen behöver ej finnas med i banutvecklingsgruppen.
Gruppen bör bestå av banchef och ytterligare minst 6 personer. Gruppen ska bestå av hälften kvinnor och hälften män i olika åldrar och olika handicap.
Gruppen ska tillsammans ta fram budget på de arbeten som ska utföras. Dock ej på de dagliga arbetsuppgifterna som utförs på banan.

I kommittén

Magnus Hansson
Jan Sandfeldt
Ingrid Karlberg
Irmeli Tall
Erik Lindgren
Robert Klint
Fredrik Olofsson