Damkommittén

Arrangera tisdagsgolf för klubbens kvinnliga deltagare i alla åldrar oavsett handicap (hcp)
Tisdagsgolfen spelas från kl 17.00
Arrangera tisdagsgolfen för en social gemenskap
Arrangera och genomföra golfen som sällskapsspel i olika spelformer
Anordna vårträff för alla damer

I kommittén

Elna Dalmo
Anneli Danielsson
Sinikka Vestman
Bibi Larsson
Anna-Karin Söderström

Har ni frågor angående damkommittén kontakta kansliet

Tisdagsgolf för Damer

Damerna som vill delta i tisdagsgolfen anmäler sig i GIT i Min Golf under tävlingar senast måndag kl.19.00.
Startlista skickas ut senast tisdag fm kl. 10.00

Gå gärna in på vår Facebooksida “Skerikes Damer” och läs mer.
och läs mer