Handicapkommitté och Regelkommittén

Handicapkommittén är ansvarig för att säkerställa uppfyllelse av golfklubbens skyldigheter enligt Handicapreglerna samt rekommenderas starkt att genomföra en handicaprevision en gång per år.
Handicapkommittén kan göra manuella justeringar vid behov och skall finnas tillgänglig för frågor från medlemmarna.
Spelare kan också be om en handicaprevision vid förändrad spelstandard tillexempel lång frånvaro från spelet eller sjukdom eller skada. Vid behov utbilda personal i Handicapreglerna.

Regelkommittén är ansvarig för att hålla kunskapen om Golfreglerna aktuell på golfklubben.
Detta sker lämpligtvis genom att utbildningstillfällen anordnas för både personal och medlemmar vid större förändringar av reglerna.
Vid smärre förändringar eller tillägg kan informationen lämpligtvis ske via mail till medlemmarna eller på klubbens hemsida.
Att genomföra regelpromenader med medlemmar som så önskar varje per år.

Antal minst 2 personer

I kommittén

Åke Westerlund
Jens Persson

Vill ni vara med och hjälpa till, kontakta Åke Westerlund.