Herrkommitté

Gruppen skall bestå av personer som är lagledare för de olika representationslagen.
Västmanlands Golfdistriktsförbund anordnar följande serier som Skerike GK är anmälda till
Scratch
H-40
H-50
H-60
H-70
Gruppen skall även anordna någon/några former av aktiviteter som är attraktiva för denna målgrupp. Ska även ta fram en årsbudget för gruppens aktiviteter
Gruppen ska bestå av 6-8 personer

I kommittén

Vill ni vara med och hjälpa till med herrkommittén, kontakta kansliet.