Information från Ordföranden/Styrelsen

Golfsäsongen lider tyvärr mot sitt slut men det har varit en fantastisk säsong med mycket spel på våra banor.
Under perioden fram tom september har vi medlemmar spelat 21 210 ronder på 18-hålsbanan och 10 650 ronder på Guldkundsbanan.
Gäster som betalat greenfee har på motsvarande sätt varit 6367 på 18-hålsbanan och 7746 på Guldkundsbanan.
Jämför med 2019 så är det en ökning av medlemsronder med 45% och greenfee-gäster med 35% på 18-hålsbanan.
På guldkundsbanan har medlemsspelet ökat med 160% (delvis på grund av omfördelning av Guldkundernas medlems-status) och greenfee-gäster med 53%.
Banorna har också varit i ett fantastiskt skick mycket tack vare vår duktiga banpersonal.
Vidare har vi arbetat med vårt visionsarbete som bland annat innebär att samtliga kommittéer har aktiverats i mer eller mindre grad och där finns fortfarande plats för engagemang från fler medlemmar. Gå in på hemsidan och läs under organisation så ser ni var ni kan hjälpa till. Anmäl ert intresse till Peter Ewertz Isaksson eller Åke Westerlund.

Ett av våra stora projekt med sikte på framtiden är frågan om ett nytt klubbhus. Kjell Persson är projektansvarig och leder arbetsgruppen. Handlingar för att eventuellt söka byggnadslov finns framtagna. Under sommaren har förslag på utformningen av klubbhuset tagits farm och reviderats och stötts och blötts och reviderats så att vi nu har ett förslag som kan kostnadsberäknats.  Vi hoppas kunna ha en kalkyl framme till höstårsmötet som vi kan presentera för våra medlemmar.

Vår strävan är att i fortsättningen vara betydligt frekventare i vår information till medlemmarna.

Peter Ewertz Isaksson

Ordförande
Skerike Golfklubb