INSTÄLLD STÄDDAG 25 APRIL!

Enligt Svenska Golfförbundets rekommendationer så har vi valt att skjuta upp städdagen som skulle ha varit nu på lördag den 25 april. Vi hopps på att kunna återkomma med nytt datum för städningen.