Juniorkommittén

Juniorkommitté

Gruppen skall genomföra verksamhet som är attraktiv för barn/ungdomar i åldrarna 6-18 år under hela året.
Ansvara för ledarförsörjning samt årlig ledarutbildning för aktiva ledare
Informera och hjälpa till i deltagande i Västmanlandsserien samt första steget på Teen Tour.
Arrangera läger minst 2 ggr/år
Gruppen ska bestå av 6-8 pers
Gruppen ska även ta fram en budget för verksamheten.

I kommittén

Fredrik Hellsten
Hovik Moghadas
Jens Persson
Camilla Söderberg

Vill ni vara med och hjälpa till med juniorkommittén, kontakta kansliet.