Justering av teeytan på hål 3

Teeytan på hål 3 får en välbehövlig justering och en liten utbyggnad för att skapa fler teeplatser.

Detta är ett jobb som vi roar oss med under hösten.

Passa på att ta en runda under helgen, banan är i fortsatt bra skick.