*Uppdaterad* Kallelse till Vårårsmöte och Bolagsstämma 26/3

VÅRÅRSMÖTE SKERIKE GOLFKLUBB 2024

Tid: Tisdagen den 26 mars 2023 kl 18:00
Plats: Rocklunda konferens, Arena Nord
Anmälan: Sker senast den 23 mars 2024 på kansli@skerikegk.se

BOLAGSSTÄMMA SKERIKE GOLFBANA AB 2024

Tid: Tisdag den 26 mars 2024 kl ca 19:30 (efter årsmötet)
Plats: Rocklunda konferens, Arena Nord
Anmälan: Sker senast den 26 mars 20234på kansli@skerikegk.se

Länk till föredragningslista

Proposition till stadgeändring

Länk till stadgarna