VETERANGOLFEN

Äntligen startar vi Veterangolfen 2022!

Tävlingar för oss som blir 60+ i år. Vi startar vårt spel på onsdagar från 4 maj och första boll går ut 09.00 Tävlingsvillkor och information finns på Min Golf.

Vilken på påföljd

A och B är medtävlare och spelar i samma boll. Efter att båda slagit ut på hål 3, ett korthål, och går mot green frågar A vilken klubba B använde för sitt utslag. B svarar järn 6.

Svar Ingen plikt

Vilken på påföljd

En spelare markerar sin boll på green genom att placera en markeringsknapp framför bollen

Svar Ingen plikt

Nu har vi startaöasdkhjakldsljh