Torsdagstävlingens Eclectic

Nyhet för 2024!!!

Säsongen 2024 så har alla som deltar i våra Torsdagstävlingar möjligheten att också anmäla sig till en Eclectic som löper över hela säsongen.

 

Spelform

Eclectic. Varje Torsdagstävling du deltar i så har du möjlighet att låsa in din nettoscore på ett eller flera hål. Den score du låser in på ett hål är sedan låst för resten av säsongen. Exempel: Du gör Par på Hål 1 under en Torsdagstävling och väljer att låsa in den scoren på Hål 1. Nästa Torsdagstävling lyckas du göra Birdie på Hål 1. Då har du dessvärre inte möjlighet att ändra din Eclectic Score på Hål 1 från Par till Birdie eftersom du redan låst din score på Hål 1.

I slutet av säsongen så vinner den med lägst Nettoscore på sin Eclectic över alla 18 hål.

Tävlingsavgift

Gratis för alla som deltar i Torsdagstävlingen!

Priser

Fina priser!