Marknadskommitté

Tillsamman med klubbens marknadsansvariga, ta fram och utveckla attraktiva paket för befintliga och nya samarbetspartners.
Tillsammans med marknadsansvarig hålla kontakten med klubbens samarbetspartners under året.
Tillsammans med marknadsansvarig planera och genomföra aktiviteter för klubbens samarbetspartners
Tillsammans med marknadsansvarigt genomföra minst en golfaktivitet under året.
Gruppen bör bestå av personer som har naturliga kontakter med företag/företagsledare inom Skerike GKs upptagningsområde.
Gruppen skall tillsammans ta fram en budget.

Gruppen bör bestå av 3-4 personer inklusive marknadsansvarig

I kommittén

Fredrik Olofsson
Fredrik Hedström
Greger Axelsson
Fredrik Hellsten

Vill ni vara med och hjälpa till med marknadsdelen, kontakta Fredrik Olofsson.