Masterplan – referensgupp

Skall tillsammans med en utomstående banarkitekt sätta upp en långsiktig masterplan för Skerike GK. Till att börja med en 5 årsplan för en utveckling av våra båda banor.
Denna grupp är under utveckling och vi återkommer med fler namn framöver.

I gruppen

Fredrik Olofsson
Fredrik Hellsten
Robert Klint