Medlemskommitté

Att genom olika aktiviteter under året tillgodose olika målgruppers intressen, dock ej tävlingar.
Att bistå övriga kommittéer i arbetet att rekrytera nya medlemmar till respektive grupp.
Vara mentorer för nya golfare och nya medlemmar i Skerike GK genom att bjuda in till medlemsmöten samt bedriva klubbens fadderverksamhet på både niohåls- och artonhålsbanan.
Sprida klubbens värdegrunder och visionsarbeten
Samarbete med alla kommittéer med mål att behålla så många medlemmar som möjligt.
Arbeta fram en årlig budget för medlemskommittén
Gruppen ska bestå av 6-8 personer i olika åldrar och det ska minst vara 3 personer av kvinnor/män.

I kommittén
Tomas Johansson

Vill ni vara med och hjälpa till med medelskommittén, kontakta Tomas Johansson.