Protokoll

Ordförande har ordet!

Golfsäsongen är tidig i år med en bana i mycket bra skick.

Men vi påverkas mycket av Covid-19 och de ställningstaganden som Golfförbundet tar och som alla golfklubbar rättar sig efter.
Det påverkar hur vi rör oss på klubben, på banan och vår tävlingsverksamhet. Beslut av styrelsen är att ställa in alla tävlingar även i juni i enlighet med förbundets riktlinjer.
Men lite ljus i mörkret är att Golfen har en stor möjlighet för ökat intresse för sporten. Det ger oss en stor möjlighet att få in nya medlemmar till Skerike GK som ser golfen som en mycket bra aktivitet att få komma ut och samtidigt kunna ha en social gemenskap att fokusera på. I dessa tider behöver vi aktiviteter och andningsrum där vi kan fylla på med energi och lägga tankarna på ngt helt annat för en stund. Golf är bra för kropp, sinne och själ samt det ger en härlig balans och närvaro.

Styrelsen arbetar enträget vidare även fast mycket har påverkats av Corona.

Här kommer lite info från pågående arbeten i styrelsen.

Visionsarbetet: (Klubbhus, Banan, Kommunikation, Klubbliv, 1:a intrycket.

Arbetet pågår och vi söker hela tiden efter nya resurser som kan tillföra nya tankar och idéer till Skerike GK’s utveckling. Så är ni intresserade av att kunna påverka. Hör av er till oss i styrelsen.

Klubbhuset: Projektledare (Kjell Persson) driver den projektgrupp som är tillsatt.

Projektet har som mkt annat påverkats av Covid-19 och därmed också tidsplanen. Men nybyggnadskarta är beställd. Arkitekten i projektet har tyvärr varit i karantän för Corona. Men skall nu vara tillbaka. Arkitekten väntar nu på nybyggnadskarta.

Ekonomi: Ekonomiuppföljning ligger mycket högt på styrelsens agenda och Corona påverkar klubben ekonomiskt: Svårt att säga hur mycket det påverkar Skerike GK. Men alla golfklubbar stångas med samma problem och vi håller mycket fokus och uppföljning löpande för att ha kontroll på läget framöver.

Banan: Banan är i bra kondition. Nästan som sommarytor. Bunkrar krattas varje dag. Ny sand i bunkrar pågår. Gångväg anlagd med nytt grus mellan hål 16 och 17.

Bunkrar hål 17 utföres i höst.
Robban med personal gör ett mycket bra jobb i vårdandet av vår bana

Kansliet: Ny personal tillsatt. Nya i reception/shop är Mimmi Södergren och Agneta Sandell.

Restaurangen har fått alkoholtillstånd.
Skerike GK har idag samarbete 13 st golfklubbar. Det pågår diskussioner med andra klubbar. Inget som vi dag kan rapportera mer om.

Önskar Alla en bra start på golfsäsongen.

Peter Ewertz Isaksson Ordförande Skerike Golfklubb