Rangeprojektet är på gång

Hej

Nu har vi äntligen kommit i hamn med vårt rangeprojekt. Detta finansieras med egna medel samt ett stöd från Länsstyrelsen och EUs jorbruksfond.
Under hösten kommer vi jobba med bygglov och byggfirma för att ta detta i hamn.

Vi är väldigt glada över att vi får denna möjlighet att utveckla vårt rangeområde.
Det kommer bli fler platser under tak då vi bygger ett nytt rangehus över 10 befintliga platser, ett helt nytt bollhanteringssystem samt ett servicehus med toaletter och klubbtvätt inomhus.
Allt för att öka servicen och tillgängligheten för befintliga och nya golfare ute hos oss på Skerike GK.