Uppdaterad info om Covid-19 och golf samt tävlingar på Skerike GK!

Nytt besked gällande tävlingar är att Skerike GK följer SGFs riktlinjer och ställer in alla klubbtävlingar fram till sista juni 2020. Nytt besked om vad som händer med tävlingar framöver får vi invänta.

Folkhälsomyndigheten och Svenska golfförbundets rekommendationer ligger till grund för styrelsens beslut att skjuta ett antal tävlingar på framtiden till dess att lättnader i nuvarande rekommendationer kommer.
Det innebär att inga tävlingar med startlistor kommer att genomföras tills vidare. I första läget kommer vi ta bort de klubbtävlingar som skulle ske i maj.
Däremot kommer matchspelet att genomföras. Dessa matcher behandlas som sällskapsronder ur ett smittoriskperspektiv.

Sällskapsronder är naturligtvis tillåtet att spelas och man skall naturligtvis vidtaga den försiktighet som situationen kräver.

Inga papperskorgar kommer att vara öppna, och dom tillfälliga lokala ordningsföreskrifterna skall följas (se anslag vid första tee eller på hemsidan)
Övriga rutiner runt ankomstanmälan, scorekort och vistelse i klubbhuset samt andra praktiska detaljer finns att läsa på anslagstavlan respektive hemsida och sociala medier.

Styrelsen för Skerike GK 3 April 2020