Skerike GK är med på Try It V32-33

I våra ambitioner att försöka få fler barn och ungdomar att spela golf och prova spela golf så deltar vi även i år i projektet Try It.

Try-it är ett projekt som Sisu Idrottsutbildarna tillsammans med Västerås stad driver för att få fler ungdomar att prova på olika idrotter. I sin tur har Sisu och Västerås Stad bjudit in flera olika idrottsföreningar att delta, däribland Skerike GK. De som arbetar under Try It är skolungdomar som har fått sommarjobb genom Västerås stad och som är aktiva inom olika idrotter för att kunna hjälpa ungdomarna som kommer för att prova på.

Några andra idrotter som är på plats ishockey, boxning, cricket, dans och många fler idrotter.

Är du mer intresserad av Try it så ska ni klicka på länken eller läsa på Try it-sidan på Facebook

Facebook: https://www.facebook.com/tryitvasteras/

Länk Try it