Städdag 22 april kl 09.00-12.30

Nu är det dags för årets städdag. Vi träffas ute på klubben kl 09.00 och fördelar arbetsuppgifter sen avslutar vi kl 12.30 med att grilla hamburgare.
En uppgift som vi siktar på att göra är att ta hand om torvorna vi tagit bort runt klubbhuset samt ta bort sly från banan.