Ställningarna i veteranernas matchserier

I bilden ser ni ställningarna i de olika grupperna för veteranernas matchserier.