Styrelsen informerar

Vi har nu på senaste styrelsemötet beslutat om att anlägga en Waste Area på hål nummer 17 där nuvarande MUA-område ligger. I en Waste Area som består av fint grus och en och annan växt är det tillåtet med alla åtgärder som du får göra på banan i övrigt, nämligen grunda klubban t.ex. vilken man ju inte får i bunker. Ytan kommer att vara c:a 600 kvadratmeter. Bifogar skiss på hål 17:s framtida utseende samt ett exempel på en Waste Area    

Vidare har visionsarbetet från i höstas lett fram till att antal aktiviteter. Bland annat har vi beslutat vilka kommittéer som skall finnas inom klubben.

På hemsidan har vi under Rubriken Klubben/Organisationen lagt in kommittéerna och vad deras uppgifter i klubben är. Vi har också angett vilka medlemmar som finns i kommittéerna. Du som vill hjälpa till, vilket jag tror ar ganska många, kontakta ansvarig inom respektive kommitté för att anmäla ditt intresse.

Peter Ewertz Isaksson