Styrelsen informerar

Hej!

Hoppas golfsäsongen börjat bra?
Det är viktigt för oss i styrelsen att vi tillsammans med er skapar en golfklubb som vi är stolta över och som ger en upplevelse som vi alla är överens om att vi ska ha. Styrelsen har påbörjat visionsarbetet i 2020–2024 och har haft fyra träffar hittills. Vi arbetar efter målstegen och har diskuterat verksamhetsidé, värdegrund och påbörjat visionen. Detta gör vi tillsammans med SISU, Frida Johansson, och SGFs klubbrådgivare, Stefan Jansson.

Förslag till verksamhetsidé som vi arbetar med:

Skerike Golfklubb har en attraktiv anläggning och verksamhet för medlemmar, gäster och samarbetspartners. Vi erbjuder en social och utvecklande idrotts- och mötesplats för alla generationer i en trivsam och välkomnande miljö.

Förslag till värdegrund:

Öppenhet – i vår klubb har vi ett välkomnande bemötande för att visa att vi finns för alla
Trivsel – 
i vår klubb skapar vi glädje och gemenskap genom att visa varandra respekt
Engagemang – 
i vår klubb skapar vi engagemang och utveckling genom delaktighet i verksamheten

Den 10 juni började vi att diskutera vad värdegrundsorden ska betyda för vår klubb.

Ny vision – förslag

Skerike Golfklubb – den bästa upplevelsen för alla

Nästa steg i Målstegen – Verksamhetsområden, mål och handlingsplan.Styrelsen tillsammans med klubbens kommittéer/medlemmar tar diskussion om/hur den ska genomföras och vilka som i så fall ska vara med. Under tiden fram till höstårsmötet så behöver styrelsen få stöd av dig i vad du tycker är viktigt. Players 1st (enkät) är ett verktyg för att mäta din upplevelse på klubben och som vi gärna ser att medlemmarna svarar på. Det är ett bra sätt för styrelsen att se vad medlemmarna tycker är bra och mindre bra. Även vad som saknas.
Styrelsen kommer att föreslå på höstårsmötet en utvecklings-/mål plan för Skerike GK som vi gemensamt ska fastställa.

Banutvecklingsgruppen
På senaste styrelsemötet diskuterades bla banutvecklingsgruppen, ekonomi/investeringar och klubbhuset. Styrelsen har fått in ett antal intresserade medlemmar som vill arbeta med att utveckla banan. Eftersom säsongen är i full gång så kommer styrelsen tillsammans med Robert Klint kalla till första möte i september 2019. Banutvecklingsgruppens sammansättning bör vara båda könen, olika handikapp och åldrar. För närvarande så är de som anmält sitt intresse inom den ramen, förutom att det saknas en yngre person. Intresseanmälan görs till Robert Klint.

Klubbhusgruppen
Klubbhusgruppen har haft ett antal möten och även besökt en annan klubb för att få idéer. På styrelsemötet beslutade vi att ta in en offert från Anticimex gällande att se över ev röta mm på det nuvarande klubbhuset. Det för att få en bild på hur vi kan bevara eller behöver riva delar av huset.

Övrigt
En investering i ny traktor som beslutades på årsmötet är nu snart realitet.
Den nya hemsidan är på plats och vi håller just nu på att uppdatera den med en sida där vi från styrelsen kan informera om vårt arbete.
Vi har tagit beslut om att stödja Musikhjälpen då den kommer till Västerås. Håll ögon och öron öppna så kommer det komma information om hur.

Handicapsystemet
april 2017 släpptes nyheten att golfen får ett gemensamt världshandicap, World Handicap System (WHS), år 2020. Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att du som golfare under 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktigt handicap får du som spelare 2020.

Förslag och idéer
Styrelsen tar tacksamt emot egna idéer och förslag som förbättrar vår klubb, som vi i tidigare skede skrev kan det ske med players 1st eller att ni kontaktar ledamöterna direkt. Tillsammans gör vi Skerike GK till den klubb vi vill ha.

Hoppas du får ett fortsatt bra golfår och vi syns väl på golfveckan v 29?

/Styrelsen genom Annelie Lahti