Tävlingskommittén

Tävlingskommitté

Arrangera och genomföra klubbens tävlingar på ett attraktivt och positivt sätt
Arrangera och genomföra de tävlingar klubben blir tilldelade på regional och nationell nivå.
Att vid varje tävling bistå med personer som jobbar som starter, ta emot scorer efter nio och arton hål.
Arbeta fram en årlig budget för tävlingskommittén.
Gruppen skall bestå av minst 6 personer samt en ”frivillig kår” för att bistå med personer under tävlingar.

 

I kommittén

Lennart Boväng
Stig-Erik Steen
Peter Matsson
Arne Axelsson
Kristoffer Karlsson
Simon Pettersson
Åke Westerlund
Peter Karlstedt

Vill ni vara med och hjälpa till med tävlingskommittén, kontakta Lennart Boväng . Vi saknar damer i tävlingskommittén.