Tävlingskommitté

Arrangera och genomföra klubbens tävlingar på ett attraktivt och positivt sätt
Arrangera och genomföra de tävlingar klubben blir tilldelade på regional och nationell nivå.
Att vid varje tävling bistå med personer som jobbar som starter, ta emot scorer efter nio och arton hål.
Arbeta fram en årlig budget för tävlingskommittén.
Gruppen skall bestå av minst 6 personer samt en ”frivillig kår” för att bistå med personer under tävlingar.

 

I kommittén

Kristoffer Karlsson
Lennart Boväng
Simon Pettersson
Erik Thillenius
Åke Westerlund
Peter Karlstedt
Liselotte Johansson
Barbro Lönning

Vill ni vara med och hjälpa till med tävlingskommittén, kontakta Kristoffer Karlsson.