Tis 6/7 vertikalskär och dressar vi greenerna

Nu börjar det vara för mycket gräs på greenerna, vilket påverkar rullen.

Så på tisdag 6/7 kommer vi vertikalskära och dressa.

Denna åtgärd är bara positiv på alla sätt.