Golfskola v25 och V26

Golfskolan är till för dig som vill prova på och lära dig spela golf under en vecka av ditt sommarlov. Du behöver inte ha några förkunskaper. Vi kommer att träna, leka & spela på banan. Har du ingen egen utrustning så finns det att låna av oss under golfskolan. I priset ingår all träning, spel, teorimaterial, lunch & ett mellanmål om dagen. I anslutning till lägret så kommer vi anordna Teen Cup, Världens största ungdomstävling, där alla kommer delta i olika klasser. 

Information

Golfskolan ger dig som inte har så mycket golferfarenhet och vill ta chansen att prova på golf en vecka under sommarlovet. Vi ger möjlighet till detta under antingen V25 eller V 26. Upplägget är likadant under båda veckorna där fokus ligger på att prova på golf.

V25 och V 26
Mån  – Tors 
Klockan 08:30-16:00
Inkl. mellanmål förmiddag och eftermiddag samt lunch
Pris  1595 :-

Ledare:

Fredrik Hellsten

Ring: 021-510 80 

E-post: fredrik.hellsten@skerikegk.se

Anmälan Golfskola V25 2024

  • Vi behöver personnummer eller golf-id för att lägga in er i medlemsregistret. Vi kommer behandla era personuppgifter enligt rekommendationer från Svenska Golfförbundet och därmed också enligt GDPR.
  • Vi får inte enligt lag teckna avtal med minderårig, person under 18 år. För att vi ska kunna hantera er anmälan samt kunna skapa ett eventuellt golf-id till deltagaren måste ni uppge namn och golf-id eller personnummer. Vi kommer hantera era uppgifter enligt SGFs regler och därmed också enligt GDPR.

Anmälan Golfskola V26 2024

  • Vi behöver personnummer eller golf-id för att lägga in er i medlemsregistret. Vi kommer behandla era personuppgifter enligt rekommendationer från Svenska Golfförbundet och därmed också enligt GDPR.
  • Vi får inte enligt lag teckna avtal med minderårig, person under 18 år. För att vi ska kunna hantera er anmälan samt kunna skapa ett eventuellt golf-id till deltagaren måste ni uppge namn och golf-id eller personnummer. Vi kommer hantera era uppgifter enligt SGFs regler och därmed också enligt GDPR.