Veterankommitté

Arrangera och genomföra verksamhet som är attraktiv för de som är med och tävlar i Seniorgolfen
Arrangera och genomföra Seniorgolfens alla omgångar under säsongen
Arrangera och genomföra en vårresa.
Deltaga i Bowlingsserien som genomförs av och på Bellevue sportcenter.
Deltaga i Mellansvenska Oldboysserien
Arrangera och genomföra avslutningsmiddag för alla deltagande
Gruppen är självförsörjande genom startavgifterna som betalas för att deltaga i seniorgolfen.

I kommittén

Ove Werngren
Marika Jacobsson
Pia Svensson
Lars-Erik Lund
Åke Westerlund