Visionsarbete Skerike GK

Från i februari 2019 så har styrelsen tillsammans med personal och mot slutet även några från olika kommittéer arbetat med värdegrund och visionsarbete för Skerike GK.

Det kom fram några “moln” som vi vill arbeta med däri finns det olika områden som varje ansvarig för dessa moln skall jobba med. Vill ni vara med och arbeta i någon av dessa grupper så hör gärna av er till oss på klubben så kan vi vidarebefordra era namn och kontaktuppgifter.

Skerike GK – Öppenhet, trivsel, engagemang